SHAPKA BANNER
test2
test banner 3
test banner 1

HASAD BALOSI_2019_7-SON

Bir kun zog‘cha insonlar kabutarlarni boqub, alarga don berub, yaxshi uyalar yasab berganlariga hasad qilub, ko‘rolmadi. Bul ham kabutar bo‘lub, tekin donlardan yeb, rohatda yashamoq bo‘ldi. O‘zini oq bo‘rga bo‘yab, kabutarxonag‘a kelub, kabutarlar ila birga yashamoqg‘a boshladi. Bir kun osmonda uchub boradurg‘on borcha zog‘chalarni ko‘rub, birdan «chag‘» deb qichqirub yubordi. Hamma kabutarlar buni zog‘cha ekanin bilub, har tarafdan yopushub cho‘qiy boshladilar. Bechora zog‘cha kabutarlar orasindan zo‘rg‘a qochub, zog‘chalar orasig‘a borub qo‘shildi.

ENGLISH_RUSSIAN_2019_9-SON

ENGLISH_RUSSIAN_2019_9-SON

TINCHLIK_ISI_2019_9-SON

QUYOSHNING OLTITA NOMI_2019_9-SON

SHIFOKOR LAYLAK_2019_10-SON

OCHKO‘Z QUYON_2019_9-SON

DARSLAR_2019_10-SON

DARSLAR_2019_10-SON

ENGLISH_RUSSIAN_2019_11-SON

ENGLISH_RUSSIAN_2019_11-SON

G‘uncha
g‘uncha
g‘uncha
G‘uncha
G‘uncha
G‘uncha
G‘uncha
G‘uncha